Tysfjord ligger lengst sør i Ofoten, i det lulesamiske kjerneområdet. Det er 2000 innbyggere i kommunen, de fleste er bosatt i Kjøpsvik. En betydelig del av befolkningen er samisk, eller av samisk opprinnelse. Kommunen er derfor to-språklig, hvor norsk og lule-samisk er sidestilt.

Fantastiske fjorder

Det som beskriver Tysfjord best er de lange, dype fjordene og de bratte fjellene. Kontrastene her er store, og med den dypeste kalkstensgrotta og den største canyonen i hele Nord-Europa kan man trygt kalle Tysfjord for spektakulært. Selve Tysfjorden består av 5 sidefjorder som munner ut i Tysfjorden; Hellemofjorden, Sørfjorden, Mannfjorden, Stefjorden og Grunnfjorden. Store flokker med spekkhoggere på jakt etter sild er en av turistattraksjonene Tysfjord har å by på.

I tillegg vil du finnet at her i Tysfjord er Norge på sitt smaleste, Hellemofjorden deler Norge nesten i to, og bare 6,3 kilometer skiller havet fra svenskegrensen.

Med sine 897 dybdemeter er Tysfjorden Nord-Norges dypeste fjord, og den nest dypeste i hele Norge.

Árran lulesamisk senter

På Drag i Tysfjord lærer du lulesamene å kjenne.

Senteret ble etablert i 1994 og rommer museum, språksenter, undervisning, barnehage m.m. og er et senter med nasjonalt ansvar for å ivareta lulesamisk kultur, språk og samfunn. Museet viser en basisutstilling om lulesamisk levevei, samt har andre utstillinger med kunst, kultur og aktuelle samfunnsspørsmål. 

Grensesleden

Grenseleden er en 42 kilometer lang lede som slynger seg gjennom et storslagent og variert landskap. Den gamle vandringsveien går fra Sørfjorden i Tysfjord til Vestenden av Áhkájávrre i Gällivare i Nord-Sverige. Grenseleden har blitt brukt som både næringsvei og handelsvei. Og under andre og verdenskrig ble den benyttet som flyktningerute.

Helleristninger

I Tysfjord kan du finne helleristninger som er så gammel som 9000 år. Disse er betraktet som de eldste fuinnene i Nord-Norge, og karakteriseres som den største og muligens mest imponerende helleristningen fra steinalderen.

Vi ønsker deg velkommen til Tysfjord og oppfordrer deg samtidig til å krysse Norge på tvers!