I Narvikregionen kan du vandre mellom kulturminner i et kontrastfylt og vakkert landskap.

Grenseleden i Tysfjord

Grenseleden er en 42 kilometer lang lede som slynger seg gjennom et storslagent og variert landskap. Den gamle vandringsveien går fra Sørfjorden i Tysfjord til Vestenden av Áhkájávrre i Gällivare i Nord-Sverige. 

Grenseleden har blitt brukt som både næringsvei og handelsvei. Og under andre og verdenskrig ble den benyttet som flyktningerute.

For mer informasjon, se Tysfjord Kommune

Kultursti på Gállogieddi - Evenes

Langs kulturstien på Gállogieddi får man lære om samiske kulturminner og samisk kulturarv. Kulturminnene er skiltet og her kan man blant annet lære om gammetuft, reindrift på tvers av landegrenser, om fangstgrop for bjørn og hvor huldra bodde.

For mer informasjon, besøk Várdobáiki Samisk Senter

Ofoten Slekts- og Historielag

Ofoten slekts- og historielag ble stiftet i 2001, og arbeider for å spre kunnskap om slektshistorie og lokalhistorie. Lagets formål er blant annet å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie for Ofoten samt søke å fremskaffe kilder til samling av slik historie.

Ofoten slekts- og historielag arrangerer kurs i slektsforskning, medlemsmøter og historiske vandringer for å spre kunnskap om lokalhistorie. Laget driver også med registreringer av historiske data og samler opplysninger om den lokale historie. Dette materialet vil etter hvert bli gjort tilgjengelig.

For mer informasjon, se Ofoten Slekts- og Historielag

Rallarveien langs Ofotbanen

I en fager og vill natur, slynger rallarveien seg fra fjellet ned til fjorden. I den folketomme villmarksdalen kan du vandre i vakkert terreng, med naturens egne lyder som ramme, mens du møter spor etter rallaren langs veien.

Opprinnelig var rallarveien hovedferdselsåren under byggingen av Ofotbanen. I dag er veien gjenåpnet som en kulturhistorisk vandringsvei.

Her kan du lese mer om Rallarveien.

Narvik Guide

Narvik Guide har guider som kan ta deg med på kulturhistoriske vandringer, byvandring, fjellturer og mer. Alle våre guider har gjennomført lokalt tilpassede kurs for autorisering, og yter sitt beste for å gi turister og besøkende en enda bedre opplevelse og forståelse av Ofoten.

For mer informasjon, se Narvik Guide