Sertifisering

Miljøfyrtårn

Vi har valgt å bli sertifisert innen Miljøfyrtårn fordi vi ønsker å ta bærekraftansvar. Bærekraft bidrar til at vår bedrift blir mer lønnsom, og vi jobber kontinuerlig med konkrete forbedringer innen områder som blant annet arbeidsmiljø, innkjøp, transport, energibruk mm.

Gjennom Miljøfyrtårn har vi fått hjelp til å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner, samtidig som vi bidrar til en grønnere fremtid.

Målsettingen er at vi skal dokumentere årlig forbedring av våre prestasjoner i denne rapporten. Klima- og miljørapporten fylles ut hvert år innen 1. april, under finner du lenke til våre rapporter:

2021:https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/143429

2020:https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/132077

2019:https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/117195

2018:https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/111790

 

Miljøpolicy for Visit Narvik

Vi ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt utviklings- og påvirkningsarbeid, samt gjennom vår daglige drift. Vår miljøpolicy skal være preget av åpenhet, og våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg gjennom miljøpolicyen. Vi har som mål å redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø. Visit Narvik tar samfunnsansvar og forplikter oss til å:

  • Sørge for at bærekraft forankres i alt vi gjør og tenker.
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre samarbeidspartnere og medlemsbedrifter.
  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden.
  • Samarbeide med kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, virkemiddelapparat og lokalsamfunnet, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.
  • Sørge for tydelig kommunikasjon internt og eksternt om vårt klima- og miljøarbeid.
  • Sørge for at våre ansatte utfører sine oppgaver i tråd med Visit Narviks miljøpolicy og miljømål.
  • Ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø gjennom egen handlingsplan for arbeidsmiljø.

 

Denne policyen vil gjennomgås og oppdateres ved behov og minimum årlig, og ble vedtatt av alle ansatte i Visit Narvik 15.09.2022