Utstillingene på Ballangen Museum omfatter blant annet museumsbygningen, direktørkontoret, gruvevirksomheten, labratoriet, tegnekontoret, sykestue og elektrisitetshistorien i kommunen.

Ballangen Museum

I vakre Ballangen, nærmere bestemt på Bjørkåsen, omlag 40 km sør for Narvik - finner du Ballangen Museum.

Her presenteres blant annet den omfattende gruvevirksomheten som har vært i kommunen siden 1600-tallet. Ut i fra gjenstander og foto kan du se hvordan driften ved gruver og skjerp var.  Den mest omfattende virksomheten var ved Bjørkaasen Gruber AS, der startet man med undersøkelsesdrift i 1911, og gruveselskapet ble stiftet i 1913. Driften varte frem til 1964 og i anleggsperiden var ca 450 personer sysselsatt. Det var i hovedsak kobber- og svovelkis som ble tatt ut.

På museet vises også gjenstander fra jordbruk, fiske, husholdning, skole og kulturliv i kommunen.

For mer informasjon, se Ballangen Museum