Ofotbanen
Ofotbanen.jpg
Ofotbanen
Narvik

Ofotbanen

Nord-Norges skjulte perle er jernbanestrekningen mellom Narvik og Kiruna, turen går gjennom et unikt, vakkert og skiftende landskap. Unn deg en togtur med Ofotbanen i et variert landskap. Turen tar deg med fra fjord til fjell - med en utsikt som nærmest tar pusten fra deg. I dag omtales Ofotbanen som en av de mest spektakulære jernbanestrekninger i verden - og ble av forfatter Ernst Didring beskrevet som "Verdens åttende underverk".

Historien - en jernbane blir til

Ofotbanen er en viktig bestanddel i Narviks eksistensgrunnlag. For mer en 250 år siden fant samene jernmalmskatten i svensk Lappland. Det dreide seg om rike jernmalmfo¬rekomster. Det viste seg senere å være jordens største enkeltforekomst av jernmalm, ca. 2 milliarder tonn med en jerngehalt som varierer mellom 60 og 70 prosent.
Men en ting var å lokalisere skatten, noe helt annet var å få tak i den. Fra 1764 tok man i bruk reinsdyr i malmtransporten. Malmen måtte fram til kysten, og man foreslår i 1827 hestetransport fram til Ofoten, noe som blir avslått av kongen. I 1869 fremkommer forsla¬get om jernbanetransport.
I 1898 fattet Stortinget beslutningen om at Ofotbanen skulle bygges som statsbane under forutsetning av at den ble ferdig på svensk side samtidig og at man oversteg en transportmengde på 1,2 mill. tonn jernmalm årlig.

Rallaren
Omreisende arbeidere, også kalt rallarer, stod for byggingen av jernbanen. De kom fra hele Norden til Ofoten. Arbeidsforholdene var vanskelige. Den lange vinterti¬den gjorde at man da utelukkende kunne arbei¬de i tunneler. Dessuten var mangelen på dagslys et stort problem. Arbeidet var hardt og lønnen lav.

Rombaksbotn
Langs linja grodde det opp små samfunn, som f.eks. på Sildvik og i Hunndalen. Det var imidlertid innerst inne i Rombaksbotn, bare 8 km fra grensen til Sverige den største kolonien holdt til. Her vokste det frem et norsk "Klondyke" i anleggstiden.
I "Botn" kunne man ta i land nødvendig utstyr fra skip, og transportere det opp på høyfjellet. Langs tran¬sportveiene, i Rombaksbotn og langs linja skjøt det opp bevertningssteder. "Botn" ble etterhvert en hel liten by, med butikker, bakeri, kafeer og hotell. Her fikk både brennevinslangere, tyver og løse kvinner drive fritt spill. Det finnes mange historier om episoder fra dette miljøet. Legende om rallarkokka "Svarta Bjørn" er den mest kjente.
Arbeidet med banen gikk fort unna. Allerede vinteren 1902 kunne banen benyttes til transport av nødvendig materiell til snøoverbygg på svensk side. Den 15. nov. 1902 foretok man den høytidelige sammenbindingen av de to skinnegangene, men både vintermørket og det utryg¬ge vinterværet gjorde at man utsatte den offisielle åpningen av banen til sommeren 1903.

Elektrifisering
Det forberedende arbeid for elektrifiseringen av Ofot¬banen i 1919 var det neste trinn i banens utvik-ling. Elektrisitetstilgangen var ikke noe problem, etter som man i umiddelbar nærhet hadde kraftstasjonsutbygging. Allerede i 1923 var banen i elektrisk drift, som fortsatt verdens nordligste elektrifiserte jernbane.

Stasjoner
De vakre, rødmalte stasjonene langs linja, utformet av jernbanens egne arkitekter, skiller seg godt ut fra den dramatiske naturen. Katterat stasjon er omgitt av flere bolighus fra den tida Katterat var en liten stasjonsby for ansatte på jernbanen og deres familier, til sammen 30-40 personer. . Her finnes til og med et parkanlegg. Estetikk og folkeopplysning var viktig når man skulle bygge stasjoner den gang. I dag brukes de gamle bolighusene som hytter, Katterat ble fraflyttet da sporvekslingen ble automatisert på sekstitallet.

Rallarveien
Den gamle anleggsveien fører deg fra Bjørnfjell eller Katterat stasjon ned til Rombaksbotn. Området fikk i 1997 prisen som årets friluftsområde i Norge. Rallarveien går gjennom en fager fjellverden fra Abisko i Nord-Sverige til Rombaksbotn. På sommeren er det utrolig fint å vandre på egenhånd i rallarens fotspor på kjerraveien som var nødvendig for byggingen av Ofotbanen. Langs veien er det flere informasjonsskilt, med både harde fakta og legendarisk tekst. Rallarveien er en kulturhistorisk vandring med flere spor etter rallarene.

Malmtransport
Dette er den klart viktigste funksjonen ved Ofot­banen. Det er malmtransporten som har gjort denne banestrekningen til Norges eneste banestrekning med overskudd. Malmtogene går døgnet rundt, hele året. I over 110 år har togtrafikken på Malmbanan og Ofotbanen hatt stor betydning regionalt og nasjonalt både i Sverige og Norge. Det er de store malmtransportene som gjør at Ofotbanen er spesiell i norsk og europeisk sammenheng. Over 1 milliard tonn jernmalm er transportert på Ofotbanen så langt.

Reis med Ofotbanen
Arctic Train opererer sine tog på Ofotbanen og du kan kjøpe billetten online www.arctictrain.com eller på Narvik Stasjon.Kontaktinformasjon

Anledninger

 • 18 September
 • 19 September
 • 20 September
 • 21 September
 • 22 September
 • 23 September
 • 24 September
 • 25 September

Product information

Pris fra : 500 NOK Per person

- NOK 500 Per person

Produktegenskaper

 • Bookable
 • Local Living
 • Family Friendly
 • Culture and history
 • Group Activity

Kart

Mer informasjon om Ofotbanen og Rallarveien

Arctic Train har avgang fra Narvik Stasjon to ganger om dagen.

Arctic Train operer kun med rundtur billett Narvik Stasjon -Bjørnfjell Stasjon -Narvik Stasjon, med mulighet til avstigning på Katterat og Bjørnfjell stasjon. 

Du kan se togtidene her

Du kan kjøpe togbillet online enten hos Arctic Train eller hos Visit Narvik eller du kan kjøpe den på Narvik Stasjon. 

For sommer 2020 er avganger fra Narvik Stasjon som følger:

29.juni - 17.juli 
Avgang fra Narvik Stasjon/Ankomst Narvik Stasjon
Alle dager
12:30/14:11
17:15/19:30

18.juli -6.september
Avgang fra Narvik Stasjon/Ankomst Narvik Stasjon
Søndag - Fredag
12:30/14:11
17:15/19:30
Lørdag 
09.10/11:09
12:30/14:21
17:15/19:30

Den enkleste måten er å kjøpe din togbillett med Arctic Train og gå av på Katterat Stasjon. Du kan gjerne følge med toget hele veien til Bjørnfjell og tilbake til Katterat før du stiger av toget slik at du får med deg hele togturen også.

Togturen i seg selv er en attraksjon som mange mener overgår Flåmsbanen!

Fra Katterat Stasjon går du Rallarveien så langt du vil og helst ned til Rombaksbotn.

Her kan du enten velge om du vil gå tilbake til Katterat Stasjon og ta neste tog hjem, husk å sjekk togtider for siste toget tilbake.

Eller du kan booke (må forhåndsbookes) deg båt og busstransport fra Rombaksbotn og tilbake til Narvik. Denne kjøper du enten online her på visitnarvik.com eller du kan kjøpe den på Turistkontoret i Narvik sentrum.

Du kan også gå Rallarveien ved å gå Norge på tvers. Da starter du fra Riksgrensen (fra Bjørnfjell sommer 2020 pga stengte grenser).
 

Nei, kun torsdag, fredag. lørdag og søndag. 

Du kan booke billett på visitnarvik.com eller du kan kjøpe den på Turistkontoret i Narvik sentrum

For andre dager kan du ta kontakt direkte med båt transport leverandøren og avtale henting og pris.
Mobil +47 99 53 80 45 / [email protected]

Rallarveien er opprinnelig en anleggsvei som Narvik og Kiruna kommune oppførte under byggingen av Ofotbanen (1890-1903). Veien går helt fra Tornehamn i Sverige til Rombaksbotn i Norge.
I dag benyttes den som en populær turiststi og du kan selv velge hvor langt du vil gå. Her er noen ulike strekninger som vi anbefaler:

Fra Katterat Stasjon til Rombaksbotn
Rallarveien er 6 km fra Katterat Stasjon til Rombaksbotn

Fra Bjørnfjell Stasjon til Rombaksbotn
Bjørnfjell stasjon ligger mellom Katterat og Riksgrensen, og turen derfra til Rombaksbotn er på 12,5 km.

Fra Riksgrensen til Rombaksbotn
Du kan også gå Rallarveien fra Sverige om du starter på Riksgrensen, dette er en 15 km vandringstur. Da tar du toget helt til Riksgrensen og går derfra og ned til Rombaksbotn.
Går du fra Riksgrensen går du Norge på tvers på en dag!

Gå så langt eller lite du vil - valget er ditt!
Du kan selvsagt også velge å bare gå en del av Rallarveien fra Katterat Stasjon også gå tilbake til Katterat Stasjon for å ta toget tilbake til Narvik.
Dette er kanskje noe som passer for de med små barn under 6 år og som ikke er vant til å gå litt lengre turer.