cbis:1871879

Søylen og Portalen

Opplev kunstverk i ord og bilder!
Søylen og Portalens beliggenhet representerer en sone, med bygninger på den ene siden og naturen på den andre siden.

Kunstverket i seg selv representerer en scene hvor en fremtidig skulpturpark venter på å bli til fra kunstnerens hånd.

Kunstner: Bård Breivik, født 1948 i Norge

Tittel: "Ingen tittel" 1993

Portal: 380 cm
Søyle: 550 cm

Beliggenhet: I Narvik

Skulpturlandskap i Nordland
Tanken bak prosjektet er at kunstverkene ikke bare er plassert et sted, men de er selve stedet. Kunstverkene i samlingen representerer den fulle bredden i skulpturkunst, fra tidlig 60-tall og frem til i dag.

Kunstverkene som utgjør Kulturlandskap i Nordland er skapt ut fra ideen til den amerikanske skulptøren Robert Smithson. Hans visjon var "stedsspesifikk skulptur", og med dette mente han at man til det fulle ikke kan forstå et kunstverk uten å ta hensyn til konteksten det står i. Fokuset på det fysiske stedets betydning førte til en ny forståelse av skulpturkunsten.

Det er oppnådd bredde i visuell uttrykksform, og eksempler på dette kan du lese mer om

Contact information