© Michael Ulriksen
Visit Narvik
Hvorfor bli medlem i Visit Narvik?

Visit Narvik er et destinasjons-selskap som representerer reislivsaktører i Narvikregionen fra Tysfjord i sør- til Bardu i nord. Visit Narvik jobber aktivt og målrettet med å markedsføre destinasjonen som reisemål for turisten, og styrker destinasjonen konkurransekraft og markedsposisjon ved å legge til rette for økt aktivitet hos våre medlemmer.

Destinasjonsmarkedsføring skjer gjennom Visit Narvik’s kommunikasjons- og markeds -tiltak, herunder i brosjyrer, på egne og eksterne websider, gjennom sosiale medier, på arrangement, messer, workshops og andre kommunikasjonskanaler. Visit Narvik jobber strategisk og langsiktig med turoperatører, presse og reiselivsbransjen for å skape vekst i destinasjonen.

BASISPAKKEN

Som medlem i Visit Narvik får du en basispakke. Basispakken utvikles kontinuerlig basert på behov og trender. Basispakken for 2022 inkluderer følgende:

PLUSSPRODUKTER

I tillegg til basispakken tilbyr vi plussprodukter mot ekstra kostnad. Disse tilbys primært til våre medlemmer, men noen er også tilgjengelig for ikke-medlemmer mot ekstra avgift.