Merkevaren Narvik

Gjennom et målrettet arbeid med Masterplan for Narvik som reisemål, merkevarestrategi og visuell identitet og profil ønsker vi å tilrettelegge og gi muligheter for alle som promoterer Narvik til å fremstå visuelt konsekvent og profesjonell i all kommunikasjon.

Med alle mener vi kommune, næringsliv, akademia, lag og foreninger, frivillighet og ikke minst reiselivet. Designmanualen tar for seg elementene i den visuelle identiteten for merkevaren Narvik, og gir beskrivelser av hvordan de skal brukes. I tillegg har vi samlet en hel del verktøy og informasjon i designmanulen for å gjøre det enklere for deg og din virksomhet til å benytte dere av og forstå hvorfor merkevaren NARVIK er viktig for både bolyst, blilyst og besøkslyst.

Designmanual

Elementer som designmanualen inneholder og med retningslinjer for bruk:
 • Logo
 • Farger
 • Typografi
 • Grafisk element
 • Bildestil
 • Powerpoint mal
 • Merkevareplattform
 • Masterplan for Narvik som reisemål
 • Bildebank
 • Arrangementskalender
 • Annonsetekst
 • Digital annonse eksempel