Barøy Fyr

Miljøfyrtårn

Visit Narvik er Miljøfyrtårn-sertifisert, det gir oss effektive verktøy for å ta smartere og mer lønnsomme miljøvalg.

Miljøpolicy for Visit Narvik
Visit Narvik ønsker å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt utviklings- og påvirkningsarbeid, samt gjennom vår daglige drift. Vår miljøpolicy skal være preget av åpenhet, og våre ansatte skal kjenne til og identifisere seg gjennom miljøpolicyen. Vi har som mål å redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø.
Visit Narvik tar samfunnsansvar og forplikter oss til å:

  • Sørge for at bærekraft forankres i alt vi gjør og tenker.
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre samarbeidspartnere og medlemsbedrifter.
  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden.
  • Samarbeide med kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, virkemiddelapparat og lokalsamfunnet, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.
  • Sørge for tydelig kommunikasjon internt og eksternt om vårt klima- og miljøarbeid.
  • Sørge for at våre ansatte utfører sine oppgaver i tråd med Visit Narviks miljøpolicy og miljømål.
  • Ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø gjennom egen handlingsplan for arbeidsmiljø.

Denne policyen vil gjennomgås og og oppdateres ved behov og minimum årlig, og ble vedtatt av alle ansatte i Visit Narvik 15.09.2022

Vi har valgt å bli sertifisert som Miljøfyrtårn fordi vi ønsker å ta ansvar for bærekraft.
Målet er at vi skal dokumentere den årlige forbedringen av våre prestasjoner. Klima- og miljørapporten ferdigstilles hvert år innen 1. april, under finner du lenke til våre rapporter: