Narvik

Merket for Bærekraftig reisemål

Narvikregionen er merket som Bærekraftig reisemål. Merkeordningen er et styringssystem utviklet av Innovasjon Norge, for at reisemål skal arbeide mest mulig bærekraftig.

  • Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» eies av Innovasjon Norge som er ansvarlig for merkeordningen.
  • Ordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål, og dermed et redskap for utvikling.
  • Merkeordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Norge er dermed ett av få land som har en internasjonalt godkjent nasjonal standard for bærekraft i reiselivet.
  • Merkingen av Narvikregionen som bærekraftig reisemål gjelder Bardu, Gratangen, Lavangen, Evenes og Narvik kommune.

Narvikregionen ble godkjent som bærekraftig reisemål 28. februar 2022. Merket for bærekraftig reisemål er gyldig i tre år fra godkjenning. For å opprettholde merket må reisemålet oppdatere besvarelsen og dokumentasjonen hvert tredje år.

Mer om Merkeordningen

Visit Narvik Bærekraftig reisemål