Narvik

Merket for Bærekraftig reisemål

Narvikregionen er merket som Bærekraftig reisemål. Merkeordningen er et styringssystem utviklet av Innovasjon Norge, for at reisemål skal arbeide mest mulig bærekraftig.

  • Merkeordningen «Bærekraftig reisemål» eies av Innovasjon Norge som er ansvarlig for merkeordningen.
  • Ordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål, og dermed et redskap for utvikling.
  • Merkeordningen er godkjent av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Norge er dermed ett av få land som har en internasjonalt godkjent nasjonal standard for bærekraft i reiselivet.
  • Merkingen av Narvikregionen som bærekraftig reisemål gjelder Bardu, Gratangen, Lavangen, Evenes og Narvik kommune.

Narvikregionen ble godkjent som bærekraftig reisemål 28. februar 2022. Merket for bærekraftig reisemål er gyldig i tre år fra godkjenning. For å opprettholde merket må reisemålet oppdatere besvarelsen og dokumentasjonen hvert tredje år,. Det er også et mål med merkeordningen Bærekraftig reisemål å synliggjøre at det arbeides kontinuerlig for en mer bærekraftig utvikling på vår destinasjon. Derfor formidler vi våre årlige rapporter på vår nettside Første rapporteringsår er 2022.

Her finner du våre årlige bærekraftrapporter:

- Bærekraftrapport for 2022

- Bærekraftrapport for 2023

 

Mer om Merkeordningen

Visit Narvik Bærekraftig reisemål