Narvikfjellet

Handlingsplan

Aktivitetsplan for Visit Narvik

I vår aktivitetsplan (lenke over) får du kjennskap til hva Visit Narvik jobber med på årlig basis. Blant annet hvilke marked og målgrupper som prioriteres og hvilke markedskampanjer, fokusområder vi skal ha. Informasjon om salg og vertskap, turistinformasjon og medlemsarbeid er også konkretisert i planen. Vi forteller om vårt innsiktsarbeid, kompetansetiltak, hvordan vi jobber med destinasjonsutvikling og hvilke samarbeidsnettverk vi har. Til sist gis en oversikt over pågående og planlagte prosjekter. God lesing!

 

Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen.

Handlingsplanen (lenke over) for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen er en omfattende plan som skal sikre at aktørene i regionen tar et samlet tak i konkrete utfordringer, og jobber målrettet for at Narvikregionen skal bli et mer bærekraftig reisemål.

Planen har et langsiktig perspektiv, der målet er å involvere bredt for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraft. Handlingsplanen er gjeldende for destinasjonsselskapet Visit Narviks nedslagsfelt, som strekker seg over Narvik, Bardu, Evenes, Lavangen og Gratangen kommune.

Det er gjennom prosessarbeid og innspillsmøter med aktører fra næring, kommuner og frivillige, utarbeidet fire tiltaksområder for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen. Under tiltaksområdene er det skissert en rekke delmål og konkrete tiltak. De fire tiltaksområdene er:

  • Besøksforvaltning og miljøansvar
  • Helårsbasert reiseliv og produktutvikling
  • Kompetanseheving
  • Markedsføring, kommunikasjon og samarbeid

Handlingsplanen ble sist revidert i mai 2024.