Bærekraftig
reisemål

Godkjent og merket

I 2022 ble Narvikregionen godkjent og merket som Bærekraftig reisemål. Vårt fokus ligger i å bevare vår natur, vår kultur og vårt miljø, å styrke våre sosiale verdier og vår økonomiske levedyktighet.

For oss er det viktig at vi i utviklingen av reiselivsnæringen prioriterer lav påvirkning på miljø og kultur samtidig som vi sikrer en positiv påvirkning og utvikling for lokalbefolkningen, reiselivsbedrifter og besøkende. Å bli merket som et Bærekraftig reisemål betyr ikke at vi er hundre prosent bærekraftige, men vi jobber kontinuerlig og systematisk med stadige forbedringer.

 
 
 
 

Fokusområder

 

HOVEDFOKUS

Samarbeid

Samarbeid og samhandling for å nå målene er viktig for Visit Narvik. Vår undersøkelse viser at våre medlemmer og partnere velger samarbeid som sin viktigste prioritet blant FNs 17 mål for bærekraftig utvikling

Les mer

 

Klima og miljø

Vi ønsker ikke å bare bevare – vi tar også sikte på utvikling i henhold til regenerative prinsipper.

Les mer

 

Sosiale verdier

Kunnskap, likeverd, kultur, mangfold, rettferdighet, helse og aktivitet er viktige stikkord for Visit Narvik når vi arbeider for å styrke sosiale verdier.

Les mer

 

Økonomisk levedyktighet

Økt lokal verdiskaping er viktigst når vi jobber med bærekraftig utvikling.

Les mer

 

Slik gjør vi det

Gjennom vårt konsept Arctic Kids viser vi hvordan vi jobber med bærekraftig utvikling.

Les mer

Handlingsplaner, analyser og strategier for bærekraftig utvikling

Narvikfjellet

Handlingsplaner

Vår destinasjons handlingsplaner omfatter pågående og planlagte tiltak for å sikre at vi investerer i fremtiden.

Les mer

 

Yoga

Analyser

Analyser av reisemålet, muligheter og etterspørsel er nøkkelfaktorer for utvikling på vår destinasjon.

Les mer

 

Arctic Kids

Strategier

Vedtatte strategier og retningslinjer for fremtidig utvikling av destinasjonen.

Les mer

 

Barekraftig reisemaal merke

Bærekraftig reisemål

Narvikregionen er merket som Bærekraftig reisemål.

Les mer.

Eco-lighthouse

Miljøfyrtårn

Hos Visit Narvik tar vi vår miljøpåvirkning på alvor. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Les mer

Certified Companies

Miljøsertifiserte bedrifter.

Visit Narvik fremhever våre medlemmer som er miljøsertifiserte og investerer i fremtiden.

Les mer