Arctic Kids

Strategier og retningslinjer

Visit Narviks strategi 2030

 • "Best of the Arctic" er Visit Narviks visjon. Visjonen for selskapet og regionen er å tilby opplevelser som er "Best of the Arctic" til de riktige kundene.
 • Vårt hovedmål er økt verdiskaping i hele regionen, med delmål vekst i antall helårlige arbeidsplasser samt nyetableringer i opplevelsesnæringen.
 • Innsatsområdene våre er markedsføring, attraksjonsutvikling og pakketering, distribusjon og salg, og kompetanseutvikling.
 • Visit Narviks formål er gjennom fellestiltak bidra til en bærekraftig vekst og utvikling av opplevelsesnæringen i Narvikregionen.

 

Masterplan for Narvik som reisemål

 • Narvik har hatt egen Masterplan siden 2003.
 • Nå i 2023 pågår prosessen med revidering av planen. Visit Narvik har prosjektledelse og jobber i tett samarbeid med kommunen og næringen, samt lokal innbyggerforankring med revideringsprosessen.
 • Ny Masterplan står ferdig senest høsten 2023 og vil da legges ut her.

 

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-2022

 • Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. 
 • Visjon: En vekstkraftig region med en attraktiv by.
 • Hovedmål: Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.
 • Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2022 er: 
  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft 

 

Håndbok for ansvarlig markedsføring - retningslinjer 

All kommunikasjon vedrørende miljø og bærekraft skal være dokumenterbar og av vesentlig karakter. Det som kommuniseres skal bevises/tydeliggjøres for forbrukeren.

Det er helhetsinntrykket som teller i forhold til kommunikasjon, det vil si det etterlatte inntrykket hos forbruker.

Forbruker skal ikke sitte igjen med et inntrykk av at noe er mer miljøvennlig/bærekraftig enn det er.

 • Innholdet skal reflektere hva gjestene kan oppleve
 • Innholdet skal ikke bryte med lover og regler
 • Bruksrettigheter og samtykke skal være avklart før bruk Innholdet skal ikke kommunisere på et vis som bryter med gjeldende retningslinjer for turisme
 • Innhold skal ikke gi gjester feil inntrykk av hvor nært de kan oppleve kulturminner og dyreliv
 • Innhold skal oppfordre gjester til å reise på organiserte turer med lokalt organiserte turoperatører
 • Budskap om klimaendringer skal ikke brukes på en salgsfremmende måte