Topptur

Samarbeid

For å lykkes med arbeidet med bærekraftsmålene må vi samarbeide. Ingen kan gjøre jobben alene. Visit Narvik har sendt ut en spørreundersøkelse og bedt medlemsbedriftene og ansatte i Visit Narvik svare ut hvilke 4 av de 17 bærekraftsmålene de rangerer som viktigst i sitt arbeid relatert til reiselivsutvikling i Narvikregionen. Og svaret var - ikke overraskende - bærekraftsmål nr 17; Samarbeid for å nå målene

Visit Narvik samarbeider med kommunene Evenes, Gratangen, Lavangen, Bardu og Narvik når det gjelder reiselivsutvikling i regionen. Merkingen av Narvikregionen gjelder også disse 5 kommunene. Visit Narvik alene har ikke myndighet eller ressurser til å gjennomføre flere av kravene i merkeordningen, og dermed avhengig av kommunene for å nå målene vi har satt oss. Vi føler at vi samarbeider godt med kommunene, og har alt fra månedlige til halvårlige samarbeidsmøter med de ulike kommunene.

Samarbeid med medlemsbedriftene er også viktig. Vi har per i dag (2023) ca 60 medlemsbedrifter fordelt på hele Narvikregionen. Vi gjennomfører 2 medlemsmøter pr år, ett i april og ett i oktober. I tillegg er vi tilgjengelig hele tiden ved behov for våre medlemmer. Tillit og gode relasjoner er avgjørende for et velfungerende samarbeid.

Det er også viktig for oss at medlemsbedriftene samarbeider seg i mellom, nettopp for at vi skal kunne tilby helhetlige reiselivsprodukter. Samarbeidet foregår både innenfor og på tvers av bransjer. Bransjene består av opplevelser og aktiviteter, servering, overnatting og transport. 

De andre 3 bærekraftsmålene Visit Narvik prioriterer å jobbe med, og som er rangert av ansatte og medlemsbedrifter, er:

  • Bærekraftsmål nr 3: God helse og livskvalitet
  • Bærekraftsmål nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst