Yoga

Analyser

Analysen av reiselivet i Narvikregionen er en verdiskapings og ringvirkningsanalyse som Menon Economics har gjennomført på oppdrag for Visit Narvik i 2022.
Formålet med rapporten er å kartlegge og analysere tilreisendes forbruk, lokalmarkedets betydning og reiselivets produksjon. Vi sammenstiller en rekke kilder og metoder for å gi en best mulig oversikt over reiselivets betydning for lokal verdiskaping og sysselsetting Narvikregionen.

Analysen kan leses i sin helhet her: Rapport/Analyse av reiselivet i Narvikregionen

 

På oppdrag for Visit Narvik har Menon Economics, i samarbeid med professor Kåre Sandvik, gjennomført en ringvirkningsanalyse av et alpin-VM i Narvik i 2027. Analysen fra 2022 går lengre enn å bare vurdere økonomiske ringvirkninger ved at den også beskriver samfunnsøkonomiske nytteverdi av VM som et fellesgode for befolkningen. Videre har vi analysert omdømme- og markedsføringseffekter av arrangementet og hva det vil kunne betyr særlig for reiselivsnæringen. Rapporten synliggjøre de positive virkningene av et alpin-VM ikke bare for Narvik, men også resten av Nord-Norge og Norge som helhet.

Rapporten kan leses i sin helhet her: Ringvirkningsanalyse av alpin VM