Arctic Train

Økonomisk levedyktighet

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er FNs bærekraftsmål nummer 8. Derfor må vi som reiselivsdestinasjon tilby mest mulig verdi for pengene, uten at det går på bekostning av arbeidsplasser og verdiskapingen. Vår jobb blir derfor å påvirke og samarbeide med kommuner, politikere, beslutningstakere og medlemsbedrifter, slik at Narvikregionen har en mest mulig bærekraftig turistnæring - som skaper arbeidsplasser som fremmer lokal kultur, produkter og mat.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst betyr for oss i Visit Narvik at vi skal - bidra for og påvirke til - å inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv for de ansatte. Vi skal tilby lik lønn for likt arbeid, økonomisk trygghet, være en sikker og trygg arbeidsplass. Vi skal jobbe for at medlemsbedriftene vår øker sin verdiskaping gjennom å tiltrekke oss flere tilreisende som besøker dem.

Også for kommunene er reiselivet en viktig kilde til kommunale skatteinntekter, samtidig som reiselivet kan bidra til å redusere kommunale utgifter. Ved at kommunene velger å satse på reiseliv bidrar de til at den lokale besøksnæringen, det vil si opplevelsesaktører, restauranter, overnattingssteder, kjøpesentrene osv får ytterligere antall besøkende - ut over lokalbefolkningen som bor her. Det betyr igjen at besøksnæringen får muligheter for å satse på mer spennende konsepter og utvide sine tilbud enn de ville hatt om man ikke hadde noe særlig med besøkende. Dette gir bedre tilbud til lokalbefolkningen, som igjen bidrar til økt bolyst, blilyst og attraktivitet. Fra kommunens perspektiv kan man si at jo flere arbeidsplasser reiselivet klarer å skape gjennom å øke attraksjonskraften og økt antall besøkende, jo større blir skatteinntektene til kommunene. Som igjen betyr bedre tjenestetilbud til innbyggerne, noe som bidrar stort til økt bolyst og blilyst.