Competence

Kompetanse

Generell rådgivning

Vi er tilgjengelig til å svare på spørsmål fra våre medlemmer innenfor markedsføring, nettsider, bildebruk, profesjonalisering, sosiale medier, segmentering, produktutvikling og mye mer.


Kurs og temasamlinger

I løpet av året skal Visit Narvik invitere våre medlemmer til enkelte kurs og temasamlinger uten kostnad. Kursene annonseres via mail.

*det vil også være kurs der medlemmer må betale kursavgift.


Bransjeinfo

Visit Narvik skal holde jevnlig kontakt med våre medlemmer igjennom hele året og vi vil kommunisere i hovedsak på tre ulike plattformer: Via infomailer, i Facebook gruppen «Reiselivet i Narvikregionen» og på bransjenettet.


Møteplasser og bransjetreff

Visit Narvik skal arrangere flere møteplasser gjennom året, både dialogmøter og møteplasser for relasjonsbygging.
I forkant av sommer og vintersesong inviterer vi førstelinje-personell for å informere om aktiviteter og opplevelser i regionen. Vi holder dialogmøter med hver bransje, der vi er opptatt av å ha en dialog med medlemmene våre, og vi arrangerer større informasjonsmøter.