Himmel på jord

Opplev kunstverk i ord og bilder!
"Himmel på jord" fremkaller en følelse av et forvandlingens sted, hvor man står på terskelen til noe nytt og at ens egen tilstand kan forandres.

Kunstner: Inge Mahn, født 1943 i Tyskland
Tittel: "Himmel på jord" 1993
Kunstverket er en portal, to sfærer av granitt, og sirkel gravert på berget.
Høyde portal: 250 cm
Sfærenes diameter: 65,5 cm og 100 cm
Sirkelens diameter: 800 cm
Beliggenhet: Skarstad/Efjord


Skulpturlandskap i Nordland
Tanken bak prosjektet er at kunstverkene ikke bare er plassert et sted, men de er selve stedet. Kunstverkene i samlingen representerer den fulle bredden i skulpturkunst, fra tidlig 60-tall og frem til i dag.
Kunstverkene som utgjør Kulturlandskap i Nordland er skapt ut fra ideen til den amerikanske skulptøren Robert Smithson. Hans visjon var "stedsspesifikk skulptur", og med dette mente han at man til det fulle ikke kan forstå et kunstverk uten å ta hensyn til konteksten det står i. Fokuset på det fysiske stedets betydning førte til en ny forståelse av skulpturkunsten.
Det er oppnådd bredde i visuell uttrykksform, og eksempler på dette kan du lese mer om her.

Contact information