Marketing

Markedsføring Pluss produkt

Ekstra oppføring på visitnarvik.com

Hvis våre medlemsbedrifter ønsker å ha flere oppføringer enn den som er inkludert i basispakken på vår nettside, vil det være en ekstrakostnad. Dette vil skape en kjerne der Visit Narvik gjør like mye for alle våre medlemmer, og medlemmene betaler for ekstra hvis vi skal vedlikeholde flere produkter enn ett. Produkter som ligger hos Visit Narvik går også ut på nettsiden til Visit Norway, og Visit Narvik betaler kontingent for antall produktoppføringer vi får ha hos Visit Norway.

Booking

På visitnarvik.com tilbyr vi bookingløsning for våre medlemmer. For å ha ditt produkt bookbart gjennom Visit Narvik må det inngås en egen booking avtale der det er en engangskostnad på å etablere bookingløsningen.
Ved booking vil det være mulig for Turistinformasjonen å booke deres produkt over disk for gjester, samt at agenter / turoperatører kan gå direkte inn selv å booke deres aktivitet direkte.

Kampanjer

Som medlem får du tilbud om å være med i kampanjer. Dette kan være kampanjer vi setter opp selv, kampanjer som Visit Norway eller Nord-Norsk Reiseliv setter opp, eller vi kan bistå med å sette opp kampanjer for medlemsbedrifter mot en kostnad. Vi sender ut analyse og resultater for annonsene når de er ferdig.

Annonse infoskjerm Turistinformasjon

Som medlem får du tilbud om å ha annonse på infoskjerm i Turistinformasjonen i Narvik. Annonse på infoskjerm inkluderer at din bedrift har en annonse på en skjerm som henger på veggen inne i Turistinformasjonen, samt på skjermen som står i vinduet ut mot gaten/passasjen utenfor det 4.hjørnet.

Web annonse

Som medlem får du tilbud om å ha annonse på web på visitnarvik.com. Å kjøpe annonseplass på visitnarvik.com vil synliggjøre din bedrift ekstra på vår nettside. Det er maks 3 kjøpte annonseplasser på forsiden til visitnarvik.com samtidig.

Presseturer

Vi jobber målrettet med pressearbeid for å synliggjøre Narvikregionen i nasjonale og internasjonale medier. Som vertskap for presse jobber vi for økt medieomtale ved å utarbeide programmer, være vertskap og ivareta oppfølgning i etterkant. Programmene settes sammen etter interesser og etterspurte tema hos pressen, og vi tilbyr våre medlemmer å vise seg frem på relevante turer. Dette gir en unik sjanse til god oppmerksomhet i store medier.
Dersom en bedrift ønsker å vise seg frem og ta imot besøk av presse, forventes det at bedriften stiller opp på pressebetingelser (tilbyr kostnadsfrie opplevelser/evt. pressepris). Utover dette koster det ingenting å delta.

Visningsturer

Destinasjon besøkes og vises frem til turoperatører eller agenter. Disse inviteres gjerne på en visningstur til flere destinasjoner samtidig, og er ofte et samarbeid mellom Innovasjon Norge, NordNorsk Reiseliv og Visit Narvik. Turene settes sammen etter interesser og etterspurte tema hos turoperatører og vi syr sammen program med våre medlemmer som passer ut fra dette. Det gir en unik sjanse for å god oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Dersom en bedrift ønsker å vise seg frem og ta imot besøk under en visningstur, forventes det at bedriften stiller opp på visningsbetingelser (tilbyr kostnadsfrie opplevelser/evt. visningspris). Utover dette koster det ingenting å delta.

Reiseguide Narvik

Som medlem får du tilbud om å kjøpe annonse i reiseguide for Narvik. Oppføring er inkludert.

By- og regionskart

Som medlem får du tilbud om å kjøpe annonser på by og regionskart som er produsert av Visit Narvik. Oppføring er inkludert.

Foto

Som medlem kan du leie oss inn til fotografering mot en ekstra kostnad.
Dette inkluderer 1 time forberedende møte, en halv dag fotoshoot, redigering og etterarbeid, og du vil få levert 20. ferdige bilder der du har fulle rettigheter.
Leverandør stiller selv med statister på fotoshooten.
Disse kan brukes i markedsføring av produktene dine på for eksempel nettside, sosiale medier eller kampanjer, og Visit Narvik kan bruke disse i markedsføring av dine produkter og i destinasjonsmarkedsføring.

30 sekunder ferdigredigert film

Som medlem kan du leie oss inn til film oppdrag mot en ekstra kostnad.
Dette inkluderer 1 time forberedende møte, en halv dag fotoshoot, redigering og etterarbeid. Du får levert en 30 sekunder ferdigredigert film der du har fulle rettigheter.
Leverandør stiller selv med statister.
Filmen kan brukes i markedsføring av produktene dine på for eksempel nettside, sosiale medier eller kampanjer, og Visit Narvik kan bruke disse i markedsføring av dine produkter og i destinasjonsmarkedsføring.

Tekstproduksjon / innholdsproduksjon

Som medlem kan du leie oss inn til å gjøre tekstproduksjon for dine produktoppføringer eller annen innholdsproduksjon.
Vi forfatter nødvendig tekst med tydelig budskap rettet mot målgruppen(e) på norsk og engelsk.