Network

Nettverk Pluss produkt

Arctic Kids

Som medlem får du mulighet til å delta som leverandør under Arctic Kids Festivalen. Arctic Kids er en festival der naturen gir oss de største forutsetningene og er rammen for hele festivalen. Arctic Kids tilbyr en sommer versjon og en vinter versjon, Arctic Kids Sommer Festival og Arctic Kids Vinter Festival. Vinter festivalen arrangeres i forbindelse med skolens vinterferie i februar/mars og sommer festivalen arrangeres i hovedsak i juli måned.
I tillegg til at Arctic Kids har et festivalområde så arrangeres det aktiviteter i festivalperioden rundt omkring i hele Narvikregionen der alle aktivitetene har fokus på de samme verdiene med naturen som utgangspunkt.