cbis:1754592
Narvik

Sjømannsmonumentet

Til minne om Krigsforliste sjømenn fra Narvik under første verdenskrig

Fra Narviks Historie:” Våre sjømenns innsats under første
verdenskrig ble nesten overalt i Norge minnet med” minebøsser”
eller monumenter. Tanken om et slikt minnesmerke i Narvik ble
fremkastet i 1920 av Olaf Hansen, som gjennom sitt arbeide hos
Schattenstein (Nordlandske Lloyd) hadde stått i nær kontakt med
sjøfolkene. Et opprop gikk ut, med Jul. B. Olsen og Carl Næsje
som de fremste underskriverne.”

Monumentet har en bronseplate med følgende tekst:
Reist til minne om krigsforliste sjømænd fra Narvik under
verdenskrigen 1914 – 1918.

Rudolf A. Kristiansen
Johannes Haugen
Petter T. Opheim
Herman A. Nilsen
Einar P. Kimsaas
Torger Dagestad
Arne K. M. Olsen
Arne Lund

og et relieff utført av billedhugger Trygve Thorsen. Monumentet ble avduket den 17. mai 1923 av 17. mai-komiteens formann, Hr. Kalland, som overleverte monumentet til Narvik by ved ordfører Normann.

Monumentet er plassert ved Havnegaten 3, byens tidligere sjømannshjem.

Contact information

Produktegenskaper

  • På forespørsel
  • Culture and history

Kart