Himmel på jord, Skarstad/Efjord - Skulpturlandskap i Nordland
Media Thule, Myklebostad/Tjeldsund - Skulpturlandskap i Nordland
Steinhuset, Evenes - Skulpturlandskap i Nordland
Søylen og Portalen, Narvik - Skulpturlandskap i Nordland

Skulpturlandskap i Nordland

Opplev kunstverk i ord og bilder! Skulpturlandskap i Nordland
Tanken bak prosjektet er at kunstverkene ikke bare er plassert et sted, men de er selve stedet. Kunstverkene i samlingen representerer den fulle bredden i skulpturkunst, fra tidlig 60-tall og frem til i dag.

Kunstverkene som utgjør Kulturlandskap i Nordland er skapt ut fra ideen til den amerikanske skulptøren Robert Smithson. Hans visjon var "stedsspesifikk skulptur", og med dette mente han at man til det fulle ikke kan forstå et kunstverk uten å ta hensyn til konteksten det står i. Fokuset på det fysiske stedets betydning førte til en ny forståelse av skulpturkunsten.

MEDIA THULE - Tjeldsund
I Tjeldsund har kunstneren bygget et hus på et sted hvor besøkende kan oppholde seg en stund, for å meditere over den utsikten som åpner seg gjennom vinduene mot fjord og fjell. I denne scenen har kunstneren isolert betrakterens opplevelse av et kunstverk.
Kunstner: Olafur Gislason født 1962 på Island

Tittel: "Media Thule""

Kunstverket er et hus bygget i tre.

Høyde: 330 cm
Bredde: 380 cm
Lengde: 530 cm

Beliggenhet: På Myklebostad i Tjeldsund.


STEINHUSET - Evenes

Denne skulpturen har sitt formale utgangspunkt i kirke- og tempelarkitektur. Man kan se at formen ligner på norske stavkirker fra den tidlige middelalder, men henviser også til til andre kulturers sakralarkitektur. Stavkirkene ble bygget av tre, men på "Steinhuset" har kunstneren anvendt granitt som byggemateriale. I følge tradisjonelt vis i kirkesammenheng er strukturen plassert fra øst mot vest.

Kunstner: Bjørn Nørgaard, født 1947 i Danmark

Tittel: "Steinhuset" 1995

Høyde: 550 cm

Beliggenhet: 1 km fra Evenes flyplass mot Narvik.


HIMMEL PÅ JORD - Ballangen

"Himmel på jord" fremkaller en følelse av et forvandlingens sted, hvor man står på terskelen til noe nytt og at ens egen tilstand kan forandres.

Kunstner: Inge Mahn, født 1943 i Tyskland

Tittel: "Himmel på jord" 1993

Kunstverket er en portal, to sfærer av granitt, og sirkel gravert på berget.

Høyde portal: 250 cm
Sfærenes diameter: 65,5 cm og 100 cm
Sirkelens diameter: 800 cm

Beliggenhet: Skarstad/Efjord


SØYLEN OG PORTALEN - Narvik

Søylen og Portalens beliggenhet representerer en sone, med bygninger på den ene siden og naturen på den andre siden. Kunstverket i seg selv representerer en scene hvor en fremtidig skulpturpark venter på å bli til fra kunstnerens hånd.

Kunstner: Bård Breivik, født 1948 i Norge

Tittel: "Ingen tittel" 1993

Portal: 380 cm
Søyle: 550 cm

Beliggenhet: I Narvik

Produktegenskaper

  • På forespørsel
  • Culture and history

Kart