Steinhuset Evenes Kommune

Steinhuset

Opplev kunstverk i ord og bilder!
Denne skulpturen har sitt formale utgangspunkt i kirke- og tempelarkitektur.

Man kan se at formen ligner på norske stavkirker fra den tidlige middelalder, men henviser også til til andre kulturers sakralarkitektur. Stavkirkene ble bygget av tre, men på "Steinhuset" har kunstneren anvendt granitt som byggemateriale. I følge tradisjonelt vis i kirkesammenheng er strukturen plassert fra øst mot vest.

Kunstner: Bjørn Nørgaard, født 1947 i Danmark
Tittel: "Steinhuset" 1995
Høyde: 550 cm
Beliggenhet: 1 km fra Evenes flyplass mot Narvik.


Skulpturlandskap i Nordland
Tanken bak prosjektet er at kunstverkene ikke bare er plassert et sted, men de er selve stedet. Kunstverkene i samlingen representerer den fulle bredden i skulpturkunst, fra tidlig 60-tall og frem til i dag.
Kunstverkene som utgjør Kulturlandskap i Nordland er skapt ut fra ideen til den amerikanske skulptøren Robert Smithson. Hans visjon var "stedsspesifikk skulptur", og med dette mente han at man til det fulle ikke kan forstå et kunstverk uten å ta hensyn til konteksten det står i. Fokuset på det fysiske stedets betydning førte til en ny forståelse av skulpturkunsten.

Contact information