cbis:1757935

General Fleischer-monumentet

På monumentet er montert en bronseplate med følgende tekst:
«Til minne om de norske styrkers tapre innsats i krigsoperasjonene ved gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940 under ledelse av general major Carl Gustav Fleischer»
Over inskripsjonsplaten er det montert et portrettrelieff av generalen.

Monumentet, som var plassert på Ornes, ble avduket den 18. juli 1950 av generalløytnant Ole Berg. Narvik Gymasiastsamfunn tok initiativet til reising av støtten, og fikk støtte til pengeinnsamling av avisene i byen. Narvik kommune ga også økonomisk bidrag. Relieffet er utført av billedhugger Finn Eriksen. Sommeren 1975 ble monumentet flyttet til «Veteranplassen» ved E-6, 2,8 km nord for Narvik sentrum.

28. mai 1988 ble den opprinnelige inskripsjonsplaten byttet med en ny. Den nye platen har følgende inskripsjon: «Til minne om de norske styrkers tapte innsats i krigsoperasjonene ved gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940 under ledelse av generalmajor Carl Gustav Fleischer. Under kampene på Narvikfrontene 9. april- 9. juni 1940 hadde 6. divisjon 107 falne». På platen inneholder også navnene, sted og dato hvor de falt. Den ble finansiert ved innsamlede midler fra soldater og befal ved Vaktbataljon II/DKN i 1945 og ved tilskudd fra Forsvarsfondet for Nord-Norge. General Sverre Bratland, som tjenestegjorde som patruljefører på Narvikfronten 1940 i Skolekompaniet, avduket den nye platen 28. mai 1988.

Contact information