Insight

Innsikt

Markedsinnsikt

Digitale avtrykk
Visit Narvik måler alle digitale avtrykk på visitnarvik.com og i våre sosiale medier kanaler.
Vi måler trafikk på nettsiden og resultatet av kampanjer på sosiale medier. Dette deles med våre medlemmer, som da vil gi en god innsikt på hva slags innhold som er mest interesse på og hvilke behov markedet har. Dette vil hjelpe på videre utvikling innen aktivitet, kommunikasjon og innholdsproduksjon.

Gjesteinnsikt
Gjennom kommunikasjon med gjestene både fysisk, digitalt og gjennom gjesteundersøkelse vil vi få god innsikt i deres informasjonsbehov, forventninger og tilbakemeldinger på forbedringspunkter. På tilrettelagte møteplasser kan aktørene dele kompetanse om tilbudene og kjernehistoriene til regionen. Vi skal presentere innsikt, nyheter og nyttig informasjon til deltakerne.

Trafikk og gjestedøgnstatistikk

Visit Narvik samler inn relevante og tilgjengelige tall fra Statistisk Sentralbyrå, og overvåker den offisielle statistikken som er aktuell for vår region.

Bransjeinnsikt

Medlemsundersøkelser
Vi vil gjennomføre undersøkelser for å få innsikt i status, aktiviteter og behov hos våre medlemmer, gjester og lokalbefolkning. Innsikten som skaffes gjennom disse undersøkelsene vil presenteres og danne grunnlag for våre leveranser og aktiviteter.

Dialogmøter
Det skal gjennomføres dialogsmøter med de ulike bransjene innenfor reiselivsnæringen i Narvik. Dette gjøres for å kartlegge ulike behov hos ulike kategorier av medlemmer. Innspillene vil være viktige når vi gjør markedsprioriteringer, planlegger kommende års aktiviteter og i utviklingen av våre medlemstilbud.