cbis:1920987

Kistefossen

Kistefossen har et fall på 11 meter og utgjør en del av kommunegrensen mellom Bardu og Salangen. Under fossen ble Kistefossen mølle etablert, som var i drift fra 1938 til 1965.

Hit kom bønder fra Bardu og Salangen for å male korn. Det ble malt både bygg og havre til matmel og fôrmel. Den gamle brua over Kistefossen ble bygd i 1928. I 1957 ble den erstattet av dagens bru.
Salangenvassdraget er et lakseførende vassdrag, og laksetrappa i Kistefosen ble bygget i flere trinn. Første byggetrinn var allerede på 1920-tallet og siden forlenget i 1946. Registreringsutstyr satt opp der i 2003, viste at det i løpet av sommeren gikk opp 3-400 fisk, mest ørret og noe laks.

Contact information

Produktegenskaper

  • Culture and history