Northernlight Beisfjord

Andre bærekraft prosjekter i Narvikregionen

Smart narvik

Smart Narvik

Med alpin-VM for junior rett rundt neste sving og ambisjoner for et bærekraftig alpin-VM i 2027, er det naturlig at byen har fokus på både bærekraft og digitalisering.
Verdiskaping i Narvik vil øke ved å tilrettelegge for Smart Reiseliv, gjennom blant annet tettere samarbeid i turistnæringen, digital innovasjon og gjennom økt kjennskap og kunnskap om turisten.
Reiseliv er en viktig næring som skaper omsetning og arbeidsplasser.

Auroral

AURORAL

Som en av svært få norske kommuner er Narvik med i EUs store forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020.
I AURORAL skal vi være med på å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i grisgrendte strøk på ulike plasser i Europa.
Prosjektet skal etablere en digital infrastruktur som kan benyttes for å tilby ulike tjenester som er relevante for innbyggere, besøkere, næringsliv og andre aktører.
Hålogaland-regionen er et av de områder i prosjektet der det skal testes ut nytten med denne digitale infrastrukturen ved å demonstrere ulike mulige tjenester.

Sustainability center

Bærekraftsenteret

-Jobber særskilt for og med ungdom mellom 13 og 30 og søker samarbeid med mange ulike for å gjøre de rette grepene for å nå Bærekraftsmålene.
-Har ulike kurs og aktiviteter i Bærekraftsenteret som er det ærverdige Verdensteateret i Narvik, men vi skal også jobbe med aktiviteter utover kommunen og kommunegrensene.
-Vi skal jobbe for samarbeid om å nå målene sammen med andre byer som Rana, Bodø, Trondheim, Kristiansand, Ålesund med fler i KS sitt bærekraftsnettverk