Kortreist mat

Multer

© Ann-Hege Lund
Multer

Ta vare på naturen

Følg stien

© Giovanna Nizzero
Sunset

Reis bærekraftig

Ofotbanen

© Roar G Nillson
Ofotbanen

Vi ønsker å oppmuntre til å reise så bevist og bærekraftig som mulig. Prinsippene for bærekraft er en balanse mellom de miljømessige, økonomiske og sosiokulturelle aspektene ved turisme. Narvik-regionen er nå i en prosess for å oppnå merket for bærekraftig reisemål. Det er et verktøy for å forbedre og arbeide for mer bærekraftig utvikling på reiselivs-destinasjoner. Derfor har vi utarbeidet disse rådene til deg når du er på reise i Narvik-regionen

Kast avfall i søppelkasse

Help naturen ved å ikke etterlate søppel. Ta med deg avfallet ditt til nærmeste søppelbøtte. 

 

Velg lokale aktivitetstilbydere

Uansett hvilken aktivitet du deltar i, vil opplevelsen mest sannsynlig bli bedre hvis du gjør det med en guide som kjenner stedet og dets historie. Det er også for din egen sikkerhets skyld.

 

Reduser avtrykk 

Bruk offentlig transport, for eksempel buss og tog, når det er mulig. Hvis du skal et sted med korte avstander, prøv å gå eller sykle. Det kan være en opplevelse i seg selv

 

Respekter privat eiendom 

Det er forbudt å slå leir nærmere enn 150 meter fra et bebodd hus eller hytte..

 

Følg stien og unngå å danne nye stier
 
Vær hensynsfull i trafikken

Kjør i henhold til veiforholdene. Vær oppmerksom og hensynsfull mot andre bilister, fotgjengere og syklister. Bruk alltid synlige reflekser når du går i mørket.

 

Vis respekt

Vær omtenksom overfor andre reisende og lokalbefolkningen. Ikke forstyrr dyr eller fugler.

 

Kjøp lokal mat og produkter

Prøv den kortreiste maten og de særegne produktene laget i regionen.

 

Bli kjent med de lokale tradisjonene og historien

For å virkelig oppleve et sted, bør du bli kjent med hvilken kultur og fortid det stammer fra. Besøk museene eller ta del i en aktivitet som har historieformidling som en del av tilbudet.

 

Velg en aktivitet med lite fotavtrykk 

Velg aktiviteter som ikke forringer eller ødelegger verdiene av naturområder.

Bærekraftig reisemålsutviking i Narvik regionen

Overordnet mål for Narvik regionen som bærekraftig reisemål er å skape en bærekraftig utvikling hvor reiselivet og kommunene samarbeider om å sikre at Narvikregionen investerer i fremtiden. Vi skal ta vare på det ekte og uberørte i vår region. Vi skal legge til rette for tiltak som kommer gjester og lokalbefolkningen til gode. Vi mener at godt sted å bo er også et godt sted å besøke! 


Det er vår jobb å sikre at naturen kan nytes av fremtidige generasjoner.


Det er utarbeidet en egen Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen.


Handlingsplanen for bærekraftig reisemålsutvikling i Narvikregionen er en omfattende plan som skal sikre at aktørene i regionen tar et samlet tak i konkrete utfordringer, og jobber målrettet for at Narvikregionen skal bli et mer bærekraftig reisemål. 


Planen har et langsiktig perspektiv, der målet er å involvere bredt for å oppnå kontinuerlige forbedringer innen de ti prinsippene for bærekraft. Handlingsplanen er gjeldende for destinasjonsselskapet Visit Narviks nedslagsfelt, som strekker seg over Ballangen kommune, Bardu kommune, Evenes kommune, Lavangen kommune, Salangen kommune, Tysfjord kommune, Gratangen kommune og Narvik kommune. I tillegg involverer den regionrådene i områdene. 


Ti prinsipper for bærekraftig reiseliv:


Bevaring av natur, kultur og miljø: 
1.    Kulturell rikdom 
2.    Landskapets fysiske og visuelle integritet 
3.    Biologisk mangfold 
4.    Rent miljø og ressurseffektivitet 
Styrking av sosiale verdier:
5.    Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping 
6.    Lokal kontroll og engasjement 
7.    Jobbkvalitet for reiselivsansatte
8.    Gjestetilfredshet og trygghet, opplevelseskvalitet 
Økonomisk levedyktighet: 
9.    Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskaping 
10.    Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter


De 10 nevnte prinsippene for bærekraftig reiselivsutvikling er basert på FNs bærekraftsmål. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. 


Bærekraftig utvikling betyr at vi skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.


Visit Narvik 09.08.2019