Skitouring

Bestillingsvilkår

Vi ber deg vennligst lese disse nøye da disse vil være bindende for din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før, under eller etter ankomst dato er vi tilgjengelige mandag – søndag 10.00-16.00. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 76 96 56 00 eller epost: [email protected] 

Kontrakt
Din kontraktspartner er Visit Narvik AS. Når du bestiller hos oss, er kontrakten å anse som bindende idet du ber oss om å bekrefte bestillingen. Visit Narvik AS er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du har myndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge. Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Som bestiller plikter du også å tilse at navn på alle dokumenter er korrekt i henhold til pass for alle reisende i ditt følge. Du vil også være ansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Bestilling
Bookingsystemet håndterer bestillinger til og med 9 personer. Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen. Dersom du vil kan vi gjøre bestillingen for deg, det påløper da en serviceavgift på kr 150,- per bestilling. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Visit Narvik AS.

Betaling og sikkerhet
Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. Visit Narvik AS er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt med deg vil bestillingen bli kansellert. Alle personlige opplysninger gis på en kryptert side (SSL 128 bit) hvor det er sikkert å oppgi opplysninger om deg selv og ditt kredittkort. Kun Visit Narvik AS og leverandør av det produktet du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon. Denne informasjonen vil bli brukt for booking håndtering (endring/kansellering av booking) og kan bli brukt i diverse markedsundersøkelser

Dersom du ikke betaler med kort, men ønsker tilsendt faktura, beregnes kr 100,- i fakturagebyr og omkostninger. Betaling via faktura kan kun utstedes ved forhåndsavtale.
Kontakt oss på telefon eller e-post om du ønsker faktura.


Avbestilling/endring fra din side
For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med oss i Visit Narvik AS. Avbestilling gjøres ved å kontakte [email protected] Dersom avbestillingen gjøres mindre enn 14 dager før ankomst bes du kontakte både leverandøren og Visit Narvik AS. Visit Narvik AS har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for eventuelle tap av midler. Vi gjør oppmerksom på at Visit Narvik AS ikke betaler eventuelle kostnader for internasjonal bankoverføring. Gebyret dekkes av refusjonsbeløpet (ca. 50 NOK ved bruk av internasjonal bankoverføring).  

Følgende tidsfrister gjelder: 

 • Avbestilling kan gjøres frem 14 dager før ankomst med full refusjon*
 • Avbestilling mellom 14 og 7 dager før ankomst 50 % av totalkostnaden refunderes*
 • Avbestilling mellom 6 og 0 dager før ankomst/oppstarttidspunkt gir ingen refusjon*

En endring fra din side betraktes som en avbestilling.
 

Spesielle betingelser for bestilling av Wolf Visit
Alle gjester som deltar på Wolf Visit hos Polar Park må lese og signere en kontrakt om regler og betingelser for deltakelse. Kontrakten signeres på plass i Polar Park, men når du samtykker i den elektroniske bookingen, samtykker du også i følgende betingelser som også er angitt i kontrakten:

 • Den besøkende må kunne forstå og snakke norsk og/eller engelsk.
 • Den besøkende må være 18 år eller eldre for å signere kontrakten og delta på Wolf Visit
 • Den besøkende må være høyre enn 160cm og må være i god fysisk form. *1
 • Den besøkende har ansvar for å stille spørsmål angående sikkerhetsreglene hvis besøkende finner noe uklart.
 • Besøkende har ikke lov til å være inne i innhegningen hvis den besøkende har konsumert alkohol samme dag som Wolf Visit gjennomføres.
 • Den besøkende kan ikke være påvirket av medisiner eller sterk medisin som er merket med rød trekant.
 • Den besøkende må til enhver tid følge dyreholderens instruksjoner under besøket i ulve-innhegnet.
 • Den besøkende deltar på Wolf Visit på egen risiko
 • Besøkende kan ikke ha ytterklær laget av fleece, fiber, dun, skinn, pels eller andre dyrevarer.
 • Den besøkende kan ikke bruke hansker eller hodeplagg, eller tildekke ansiktet eller øyne på noen måter som for eksempel med biller, skjerf eller lignende.
 • Polar Park har rett til å nekte enhver besøkende tilgang til ulv-innhegnet.
 • Polar Park er ikke ansvarlig for skader på personlige klær, sko eller andre personlige ting, for eksempel kameraer eller mobiltelefoner. Om dette ønskes å benyttes under Wolf Visit er det på eget ansvar.

*1 Dette betyr at besøkende er i stand til å gå normalt, klarer å sitte på knærne på bakken i en lengre periode og lett kommer seg opp fra denne posisjonen igjen. Besøkende som føler seg dårlig, har operasjonssår eller større står som har blitt behandlet på sykehus, eller er syke og i dårlig fysisk form, vil ikke få delta på Wolf Visit. Besøkende anbefales å informere dyrepasser under sikkerhetsinstruksjonen hvis de har noen medisinske forhold som gjør at de kan tiltrekke oppmerksomhet fra ulvene. Dette kan for eksempel være graviditet, hormonelle forandringer etc.

*2 Polar Park har rett til å avbryte og stoppe et ulvebesøk hvis en gjest ikke følger ovennevnte regler. Ingen refusjon vil bli gitt.


Forsikring/avbestillingsbeskyttelse
Vi anbefaler alle våre kunder og selv sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

Våre leverandører
Vi er ansvarlig for at våre leverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre leverandører er ansvarlige for hver sin del av ditt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv. som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

Kansellering/vesentlig endring fra vår side
Kansellering/vesentlig endring fra vår side kan forekomme ved:

 • Forhold vi eller leverandør ikke er herre over, for eksempel: værforhold, havari, arbeidskonflikter osv.
 • At betingelser ikke er oppfylt, for eksempel forhold om minimum antall deltakere. For de fleste turer er det satt et minimum på antall deltakere til 2 fullbetalende personer.

Dersom slik kansellering/vesentlig endring skjer, og du ikke aksepterer det eventuelle alternativ tilbud av leverandør du måtte få på stedet, tilbakebetaler vi 100%. For å kunne gi deg en best mulig opplevelse, forbeholder vi oss imidlertid retten til å foreta mindre justeringer i turopplegg. Slike justeringer kan forekomme f.eks. pga. vær- og føreforhold. Visit Narvik AS har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for eventuelle tap av midler. Vi gjør oppmerksom på at Visit Narvik AS ikke betaler eventuelle kostnader for internasjonal bankoverføring. Gebyr dekkes av refusjonsbeløpet. Visit Narvik AS ikke står ansvarlig for evt. forsinkelser av refusjonsbeløpet. 

Grupper
Ta kontakt med oss per telefon eller e-post om du ønsker å bestille for større grupper.

Reklamasjon

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle reklamasjoner eller andre anførsler knyttet til det enkelte arrangement for leverandør må rettes til vedkommende leverandør. Visit Narvik AS har ingen ansvar knyttet til det enkelte produkt. Visit Narvik AS har kun ansvar for å videreformidle din bestilling til leverandør, som er ansvarlig for gjennomføring av aktivitet, leveranse av overnatting eller utleie av utstyr i tråd med din bestilling. Det er leverandøren som skal sørge for at både sikkerhet og leveransen av produktet er i tråd med beskrivelsen.

Visit Narvik AS har ikke ansvar for eventuell syke i forbindelse med båt- eller bilturer.

Visit Narvik AS står ikke ansvarlig for at du får se nordlys ved nordlystur eller hvaler ved hvalsafari, eller andre attraksjoner som avhenger av vær eller natur.


Personvern
For å kunne behandle din reservasjon og kvalitetssikre leveransen har Visit Narvik AS behov for en del basisinformasjon. Dette gjelder for eksempel navn, adresse, eventuelle spesielle behov / diettbehov etc. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at slike opplysninger ikke skal kunne misbrukes. Likevel må vi om nødvendig gi informasjonen videre til andre under-leverandører som er involvert i dine reiseplaner. Dette gjelder for eksempel togselskap, transportselskap, hoteller, underleverandører etc. Informasjonen kan også bli gitt til kredittselskaper og offentlige myndigheter som toll / immigrasjon dersom dette er påkrevet. Vi vil aldri gi denne type informasjon til personer eller selskap som ikke er direkte ansvarlig for del(er) av din reise. Dette gjelder spesielt sensitiv informasjon som du gir til oss, slik som detaljer om eventuelle funksjonshemninger, spesiell diett eller religiøse behov. Dersom du ikke samtykker i at vi formidler slik informasjon, forbeholder vi oss retten til å måtte avvise din bestilling.

Visit Narvik AS kan i noen tilfeller også være interessert i å kontakte deg via post, e-post og / eller telefon med nyheter, informasjon, reisetilbud og evt. markedsundersøkelser.

Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet for slike formål ber vi deg melde fra til: [email protected]

Kontor
Visit Narvik AS, Postboks 338, 8507 Narvik, Norway

 

Vi ønsker deg velkommen til Narvik regionen, og håper du får et opphold fylt med sterke arktiske opplevelser!

 

Vi ønsker deg velkommen til Narvik regionen, og håper du får et opphold fylt med sterke arktiske opplevelser!