Visit Narvik

Medlemsfordeler

Fordeler ved å være medlem i Visit Narvik.

Visit Narvik er destinasjonsselskapet for reiselivsleverandører i Narvikregionen fra Tysfjord i sør til Bardu i nord. Visit Narvik jobber målrettet for å fremme Narvikregionen som reisemål for turister, og for å fremme destinasjonens konkurransekraft og markedsposisjon gjennom å øke aktiviteten blant våre medlemmer.

Markedsføringen foregår primært via Visit Narviks kommunikasjons- og markedsføringstiltak, inkludert brosjyrer, på egne og eksterne nettsider, gjennom sosiale medier, på arrangementer, workshops og andre kommunikasjonskanaler. Visit Narvik jobber strategisk og langsiktig med turoperatører, presse og reiselivsnæringen for å skape vekst på destinasjonen.

BASISPAKKEN

PLUSSPRODUKTER